Stratégia

|english|hungarian|romanian|slovak|

[ Priprav sa ] – Musíme si pripraviť evanjelizačné stratégie, aby sme boli čo najefektívnejší v každej oblasti nášho života.
[ Povedz ] – Musíme často hovoriť ľuďom evanjelium s odvahou a láskou.
[ Podaj ďalej ] – Musíme iným odovzdať naše nadšenie pre Boha tým, že budeme s nimi študovať Bibliu a pomôžeme im vytvoriť si vlastnú osobnú službu.

Tvoja osobná služba je vlastne svedectvo o evanjeliu ľuďom, ktorých poznáš aj ktorých náhodne stretávaš, aby aj oni mohli spoznať Ježiša. Úspešná evanjelizácia je zdieľanie dobrej zvesti o Ježišovi s inými ľuďmi a nezávisí od ich reakcie. Každý ide po svojej vlastnej duchovnej ceste; buď sa k Ježišovi približuje, alebo sa od neho vzďaľuje. Keď niekomu jasne, s odvahou a láskou vysvetlíme evanjelium, stávame sa súčasťou jeho duchovnej cesty, pomáhame mu priblížiť sa o krok bližšie k Bohu. Bohu patrí sláva a nám zas radosť, keď ľuďom hlásame pravdu. My zasievame a polievame, ale len Boh dáva vzrast. Tu nájdeš dobrý článok, ktorý vysvetľuje Tri motívy evanjelizácie.

Prvý krok [ Priprav sa ]

[Priprav sa] ČO povieš. Mal by si sa evanjelium naučiť naspamäť a precvičovať si ho, aby si ho v pravý čas vedel s istotou a jasne vysvetliť. Evanjelizačný „Diagram“ je jednou z najlepších vysvetlení dobrej zvesti o Ježišovi. Nauč sa svoju prezentáciu aj biblické verše naspamäť.

[Priprav sa] KOMU budeš svedčiť. Napíš si mená ľudí v rôznych oblastiach svojho života. Poznajú už evanjelium alebo majú svoju vlastnú osobnú službu? Medzi základné štyri oblasti života patrí: 1. Rodina, 2. Priatelia, 3. Známi (kolegovia, susedia…), 4. Neznámi (ľudia, ktorých oslovíš zámerne alebo ktorí sa pri tebe ocitnú náhodou). Vytvor si stratégiu v každej oblasti svojho života, aby si dokázal hladko prejsť od bežného rozhovoru k rozhovoru o evanjeliu. Pozri si príklad „Janovej osobnej služby“ (vytvorený pomocou softvéru MindNode). 

Druhý krok [ Povedz ]

1. časť: Iniciovanie evanjelizačného rozhovoru

[ So známym ] Jednoducho mu povedz o svojom zbore, modlitbách, kamarátovi zo skupinky, čokoľvek o viere, a potom sa ho opýtaj: „Asi som sa ťa na to nikdy nepýtal, ale som veľmi zvedavý, ako by si opísal, čo je podstatou kresťanstva?“ A potom pozorne počúvaj, čo ti povie. Následná otázka, ktorá ti umožní prejsť k evanjeliu, je: „Môžem ti nakresliť obrázok, ktorý aj mne pomohol nájsť odpoveď na túto otázku?“

[ S neznámym ] Použi „Anketu o cirkvi“. Neznámemu človek povedz napr.: „Dobrý deň. Mohli by ste mi pomôcť? Som z neďalekého kresťanského spoločenstva (povedz akého). Zaujímalo by nás, čo si ľudia v našom okolí myslia o nás a celkovo o kresťanstve. Mali by ste päť minút na zodpovedanie troch otázok?“

1. Prečo podľa vás ľudia chodia do kostola?
2. Je pre vás náboženstvo dôležité?
3. Keby ste mali niekomu opísať podstatu kresťanstva, čo by ste mu povedali? O čom je kresťanstvo?

Následná otázka, ktorá ti umožní prejsť k evanjeliu, je: „Zaujímalo by vás, ako by som ja odpovedal na tú poslednú otázku?“

2. časť: Zdieľanie evanjelia

Pozri stránku s názvom Diagram, pomocou ktorej sa naučíš jasne vysvetliť evanjelium. Nezabudni sa na záver každého opýtať, či chce vstúpiť do vzťahu s Ježišom.

Ak povie „ÁNO“, vďaka Bohu! Modli sa s ním a pomôž mu pochopiť, čo znamená byť Božím dieťaťom. Na konci brožúrky Hlasu pre Krista „Chcel by si spoznať Boha osobne?“ nájdeš vzorovú modlitbu.

Ak povie „NIE“, ukáž mu v brožúrke (napr. v „Chcel by si spoznať Boha osobne?“), kde je modlitba, pre prípad, že by si to v budúcnosti rozmyslel. Ak povie, že ešte nie je pripravený, môžeš mu povedať napr. toto: „Chcem rešpektovať, že sa teraz necítiš pripravený na toto rozhodnutie a že to je veľa informácií naraz, ale možno raz príde deň, keď budeš chcieť prijať Ježiša do svojho života. V tejto brožúrke je zhrnuté to, o čom som ti hovoril, a na jej konci je vzorová modlitba. Aj ja som Bohu povedal niečo podobné, keď som mu odovzdal svoj život.“

Vždy mu nechaj tri veci:
.:.Materiál s duchovným obsahom (napr. brožúrku „Chcel by si spoznať Boha osobne?“)
.:.Osobný kontakt na teba
.:.Pozvánku na nejakú akciu (nedeľné zhromaždenie, evanjelizáciu, webstránku zboru…)

3. časť: Modlitba

Vždy sa modli predtým aj po tom, ako niekomu zvestuješ evanjelium. Skôr než sa s ním pustíš do reči, pros Ducha Svätého, aby ťa viedol a otvoril jeho srdce. Skôr než odídeš, v duchu odovzdaj toho človeka Bohu. Pravidelne sa modli za ľudí, ktorým si svedčil. Napíš si ich mená na zoznam a čakaj na ich email alebo telefonát.

Tretí krok [ Podaj ďalej ]

.:. Keď niekto prijme Ježiša do svojho života, snaž sa s ním dohodnúť, že sa budete ďalej stretávať kvôli následnej práci, aby si ho mohol viesť v učeníctve. Mali by ste sa stretávať raz týždenne a diskutovať o jeho novom vzťahu s Ježišom. Tento materiál následnej práce bol vypracovaný pre vysokoškolákov, ale sa dá dobre použiť so všetkými novými veriacimi. Je zrozumiteľný, ide krok za krokom a je zadarmo! Skladá sa z troch častí: 1. Ži vierou, 2. Povedz iným o svojej viere, 3. Znásobuj svoju vieru.
.:. Buď vzorom vo vedení učeníkov, aby si z teba mohli iní veriaci brať príklad pri budovaní svojej vlastnej osobnej služby. Neustále by sme mali mať na mysli znásobovanie, a nie duplikovanie.
.:. Pri školení iného veriaceho v evanjelizácii by si mal v ideálnom prípade postupovať takto: Nacvičujte spolu – On ťa pozoruje – On ti pomáha – On to robí – Vyhodnotenie
.:. Vyhraď si so svojím učeníkom čas na evanjelizáciu. Školenie v evanjelizácii si s ním dohaduj na verejnom mieste, kde budete môcť potom ľahko svedčiť okoloidúcim pomocou ankety.
.:. Vytýčte si navzájom ciele (napr: raz týždenne porozprávajte niekomu evanjelium).

Stiahni PDF verziu tejto evanjelizačnej stratégie: Tvoja osobná služba.